Välkommen till Hofors-Torsåker

Vi är en krets av Naturskyddsföreningen. Under senare år har antalet medlemmar varit ca 200.

Vi har utflykter till trevliga platser i kommunen och ibland längre bort. Vi har inneträffar med föredrag eller där vi visar egna bilder. Vi har också en del studiecirklar.

Som förening försöker vi förstås påverka frågor som rör natur och miljö i kommunen. Vi har t.ex bidragit till att områden skyddats. Vi informerar om naturvärdena i Hofors kommun. Vi tror att det är bra för både människor och natur. Vår natur behöver inte skyddas från människor , utan för människor.

 

PROGRAM VT-23

SOLCELLER – EN INVESTERING BÅDE FÖR MILJÖN OCH DEN EGNA
EKONOMIN
Onsdag 8 Februari Björkhagsskolan kl. 19 00

KRETSSTÄMMA
Tisdag 7 Mars Björkhagsskolan kl. 19 00

Dagordning och verksamhetsberättelse 2022 finns i länken nedan

Verksamhetsberättelse 2022

Tisdag 7 Mars Björkhagsskolan kl. 19 30
VINNARE OCH FÖRLORARE I DAGENS SKOGSBRUK

Mer information om föreläsningarna finns under fliken ”PROGRAM”