Välkommen till Hofors-Torsåker

Vi är en krets av Naturskyddsföreningen. Under senare år har antalet medlemmar varit ca 200.

Vi har utflykter till trevliga platser i kommunen och ibland längre bort. Vi har inneträffar med föredrag eller där vi visar egna bilder. Vi har också en del studiecirklar.

Som förening försöker vi förstås påverka frågor som rör natur och miljö i kommunen. Vi har t.ex bidragit till att områden skyddats. Vi informerar om naturvärdena i Hofors kommun. Vi tror att det är bra för både människor och natur. Vår natur behöver inte skyddas från människor , utan för människor.

 

PROGRAM HT-23

Tisdag 24 oktober. Bildvisning av Bo Joelsson om Västra Papua. Kl.19.00 på Björkhagsskolan

Torsdag 16 november. Bildspel på temat Hoforsnatur. Bo Joelsson. Kl 19.00 på Björkhagsskolan

Onsdag 6 december. Traditionell bildvisning där den som vill tar med i
storleksordningen 10-20 bilder. Kl 19.00 på Björkhagsskolan

VT-24
Tisdag 23 januari. Stig Björk visar bilder från hans många resor till rovdjursgömslen i östra Finland. Närkontakt med björn, varg och annat utlovas. Kl 19.00 på Björkhagsskolan

Februari-info kommer inom kort

Onsdag 6 mars. Årsstämma.