Välkommen till Hofors-Torsåker

Vi är en krets av Naturskyddsföreningen. Under senare år har antalet medlemmar varit ca 200.

Vi har utflykter till trevliga platser i kommunen och ibland längre bort. Vi har inneträffar med föredrag eller där vi visar egna bilder. Vi har också en del studiecirklar.

Som förening försöker vi förstås påverka frågor som rör natur och miljö i kommunen. Vi har t.ex bidragit till att områden skyddats. Vi informerar om naturvärdena i Hofors kommun. Vi tror att det är bra för både människor och natur. Vår natur behöver inte skyddas från människor , utan för människor.

OBS! Nyinsatt programpunkt

Ängsvandring i Åsmundshyttan, söndag 7 juli kl 14:00

Erik-Lars väg 3, Torsåker

Vandring på gården Erik-Lars i Åsmundshyttan. Lage Bergström berättar om ängsflora och ängsskötsel på marker av olika karaktär:
• del av gräsmatta som nu är blomsteräng,
• en äng som hävdats med lieslåtter i 200 år,
• en blomrik vägkant,
• en igenväxt beteshage som håller på att restaureras för att återskapa ängsfloran.
Ta med eget fika.
Ängsgruppen i Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker och Studiefrämjandet arrangerar. Sprid gärna evenemanget!

 

PROGRAM  VT-24

Tisdag 23 januari. Stig Björk visar bilder från hans många resor till rovdjursgömslen i östra Finland. Närkontakt med björn, varg och annat utlovas. Kl 19.00 på Björkhagsskolan

Torsdag 15 februari. Stjärnsunds Skogsgrupp

Onsdag 6 mars. Årsstämma 19:00

Länk till Verksamhetsberättelse 2023 finns nedan. Ta gärna del av denna inför årsstämman.

Verksamhetberättelse 2023

Onsdag 6 mars. Anders Lindfors visar bilder från de svenska och norska fjällen. Kl 19:30 på Björkhagsskolan

Onsdag 17 april. Maj-Lis Koivisto och Steve Hinton visar bilder och berättar om sin resa till Indien då de besökte skogsrestaureringsprojektet Sadhana Forest och fröbanken Navdanya Biodiversity Farm. Kl 19:00 på Björkhagsskolan

Lördag 4 maj Fågeltornskampen En tävling där ett lag, i vårt fall bestående av fyra personer noterar alla fågelarter vi ser och hör. Även om det är en tävling så är du välkommen att komma och prata och ta del av det vi ser. Kl 05-13 Fågeltornet, Bysjön

Söndag 16 juni. De vilda blommornas dag. Blomstervandring vid Fäbods naturreservat i Östansjö, Torsåker. Samling vid Lidl kl 10:00 eller Torsåkers blomsterhandel kl 10:15

Lördag 14 september. Skogsutflykt till Kopparåsen och Gropbacka. Niklas Gustavsson lotsar oss bland i första hand mossor och lavar men jag tror att du kommer att glädjas över helheten i de fina skogarna. Samling vid Lidl kl 10:00 eller parkeringen vid Vallbyheden kl 10:15