Välkommen till Hofors-Torsåker

Vi är en krets av Naturskyddsföreningen. Under senare år har antalet medlemmar varit ca 200.

Vi har utflykter till trevliga platser i kommunen och ibland längre bort. Vi har inneträffar med föredrag eller där vi visar egna bilder. Vi har också en del studiecirklar.

Som förening försöker vi förstås påverka frågor som rör natur och miljö i kommunen. Vi har t.ex bidragit till att områden skyddats. Vi informerar om naturvärdena i Hofors kommun. Vi tror att det är bra för både människor och natur. Vår natur behöver inte skyddas från människor , utan för människor.

 

Dokument inför årsmötet 8 mars 2022.

Verksamhetsberättelse 2021 samt balansräkning 2021

HTNF Verksamhetsberättelse 2021

Balansräkning 2021