Vindkraft Söderåsen

Eolus vind AB och två markägare har av Länsstyrelsen i Gävleborg fått avslag på sin ansökan om bygglov för att uppföra tre vindkraftverk på Söderåsen i Hofors kommun. De överklagar nu detta beslut till Mark- och miljödomstolen. Tidigare har också Hofors kommun avslagit ansökan om bygglov, vilket också överklagas. Här:   Söderåsen, mmd 2013  är föreningens […]

Läs mer