2014 vår

BYSJÖN – FÅGELSKÅDNINGENS DAG

Söndag 4 maj                       Hästbo f.d. järnvägsstation kl. 08

Förhoppningsvis får vi uppleva en vacker vårmorgon med fåglar både i sjön och i den omgivande naturen. Har du inte varit här förut väntar en trevlig överraskning i form av den fina vandringsled som ställts i ordning längs sjöns västra strand. Där finns också ett par rastplatser. Lennart Risberg guidar oss bland fåglarna. Ta med dig förmiddagsfika och kikare.

 Buskskvätta

 Buskskvätta-en av de fåglar vi kan se vid Bysjön

DE VILDA BLOMMORNAS DAG

Söndag 15 juni                                          Kratte masugn kl. 10

Den här dagen uppmärksammas den vilda floran i hela Norden. De vilda blommornas dag arrangeras i Sverige av Svenska Botaniska Föreningen. Vårt bidrag blir en blomstervandring vid Kratte masugn. Vi utgår från Kratten och vandrar en bit längs vägen mot Kalvnäs. Där kommer vi bl.a. att se det ovanliga jungfrulinet, tillsammans med mycket annat. Barbro Risberg leder vandringen. Bekväma skor och förmiddagsfika behövs.

 Vilda blommornas dag

 Bland de vilda blommorna.Skommarhyttan i juni 2013

ÄNGSSLÅTTER VID FÄBODS

Lördag 26 juli                                             Östansjö kl. 08

Vi genomför som vanligt vår ängsslåtter med syftet att bevara den rika ängsfloran på ängen här i Östansjö, som är en av länets finaste och artrikaste. Du behöver inte kunna slå med lie, men är du intresserad får du pröva på under sakkunnig handledning. Vi har en slåtterbalk, som ska köras och det behövs hjälp med att räfsa ihop höet. Du får en fin upplevelse i den vackra naturen vid Fäbodsjön med Gjusberget i bakgrunden. Ta med dig förmiddagsfika till en rast i trevligt sällskap!

Vi brukar vara klara senast till lunch.

RESERVDAG FÖR SLÅTTER

Söndag 27 juli                                            Östansjö kl. 08

Om det regnar på lördagen gör vi ett nytt försök idag

 Slåtter

 Full koncentration hos den som sköter slåtterbalken.

HASSELLUNDEN I TJÄRNÄS

Lördag 6 sept.                                                          Rondellen, Hofors kl. 10

Har du inte varit här förr kommer du att bli förvånad över hur stort hasselbeståndet är. Här finns också många gamla lövträd, som asp, ask och alm. Den här dagen intresserar vi oss för mossor och lavar. Det är som vanligt Nicklas Gustavsson som delar med sig av sina kunskaper. Ta oömma kläder och skor och lite förmiddagsfika.

 Hassellunden

COSTA RICA

Torsdag 2 okt.                                                          Björkhagsskolan kl. 19

Vår flitigaste resenär, den skicklige naturfotografen Anders Lindfors har tillsammans med sin fru Astrid, besökt ett av jordens artrikaste områden för att fotografera natur. Det blir bilder av regnskog, fåglar och växter. Du kan läsa en utförligare presentation tidigare i programmet. Vi bjuder på fika.

Ödla