Bysjön 2015

Sedan spången på västra sidan gjordes klar 2012 har det i stort sett stått stilla med verksamheten vid Bysjön, men 2015 har det verkligen hänt en del och mer är på gång.

Under hösten 2015 har det byggts två fågeltorn vid Bysjön, ett stort torn nära järnvägen vid sjöns nordvästra ände och ett mindre i diagonalt motsatt hörn. Tornet vid järnvägen är så stort att det mycket väl skulle kunna rymma en skolklass. Det finns rejäla väggfasta bänkar både på det övre och det nedre planet. Ett litet tak skyddar om det skulle regna. Tornet är ca 3 meter högt och försett med en handikappramp. Från det övre planet ser man hela sjön. Ljuset är bäst under eftermiddagen men det går bra också på morgonen. Mitt på dagen riskerar man att få motljus.

För att komma till det större tornet följer man riksväg 68, svänger av mot Hästbo och sedan mot Skommarhyttan. Ca 50 meter på andra sidan järnvägen kör man höger förbi ett vitt hus. Fågeltornet syns direkt och det finns gott om utrymme att parkera.

Stora tornet

Stora fågeltornet

Efter besöket i fågeltornet är det lämpligt att promenera längs grusvägen för att få lite mer närkontakt med sjön. Efter knappt 100 meter håller man vänster in på en smal grusväg. Vid bron över det lilla vattendraget övergår vägen till stig och längre fram till spång över marker som ibland blir översvämmade. Där man kommer fram till vassbältet finns ett litet vindskydd. Lite längre fram passerar spången det andra inloppet till sjön och på andra sidan finns ett par bänkar där man har bra överblick över sjön. Spången och stigen fortsätter söderut. Den som så önskar kan gå över bron och runda sjön motsols. Det blir en sträcka på ca 3 km.

Det mindre tornet är ett klassiskt fågeltorn i två plan, på tre resp. sex meters golvhöjd. Det är en bastant trappa till det nedre planet, där man har tak över huvudet. För att komma till det övre måste man ta sig upp i en betydligt brantare och smalare trappa. Det gäller att se upp så att man inte slår i huvudet. Tornet gör sig bäst när det är gott om vatten i Bysjön, och alldeles särskilt på våren. Ljuset är bäst från morgon fram till tidig eftermiddag. Tubkikare rekommenderas eftersom det är drygt 300 meter till mitten av sjön.

För att komma till det mindre tornet fortsätter man asfaltvägen mot Skommarhyttan. Ca 650 meter efter järnvägsövergången svänger man höger in på en grusväg. Efter ca 600 meter går en mindre bra men fullt körbar ”väg” ner mot sjön och tornet. Det går att vända och parkera intill tornet.

Lilla tornet 1

Väg till Lilla fågeltornet

Lilla tornet 2 1a

Lilla fågeltornet

Det som nu är på gång är en restaurering av sjön. Där kommer det att göras undersökningar av sedimenten på sjöns botten. Om resultaten inte sätter hinder i vägen kommer det att grävas så att det skapas någon häckningsö i sjön. Dessutom är det tänkt att delar av strandlinjen ska fräsas upp. Slutligen hoppas man på en del betande djur vid sjön. I bästa fall kommer Bysjön att ändra skepnad sent sommaren 2016.