PROGRAM 2013:2

SIBIRIEN

Måndag 18 november                                Björkhagsskolan kl. 19

Öster om Baikalsjön ligger den ryska delrepubliken Burjatien, som är en del av Sibirien. I söder sträcker den sig ner mot Mongoliet. Här finns en mycket varierande natur, stäppen i söder, urskogen på gränsen mot Ryssland, de höga Sajanbergen i sydöst, och de blommande betesmarkerna i Tunkadalen. I kväll får du en närmare beskrivning av de här miljöerna och dessutom av en hel del av de fåglar och växter som Lennart och Barbro Risberg fick se och uppleva i första halvan av juni i år. Vi bjuder på fika.

 Rubinnäktergal

Rubinnäktergal-en av resans vackraste fåglar

VINTERTRÄFF

Onsdag 4 december                                  Björkhagsskolan kl. 19

Den här kvällen har vi vår traditionella vinterträff, där vi ser tillbaka på sommaren som gick och de naturupplevelser vi hade. Ta mig dig bilder och dela med dig av dina minnen från naturen. Till traditionen hör också fika med lussekatt och pepparkaka. Vi bjuder på det.

 

Silverstreckad

Något att minnas i mörka december (Silverstreckad pärlemorfjäril)

 

ARTRIKA ÄNGAR I ÅSMUNDSHYTTAN

Tisdag 28 januari                                                   Björkhagsskolan kl. 19

På gården Erik-Lars i Åsmundshyttan i Torsåker har hagbackar och ängsmarker hävdats med slåtter och bete sedan mitten av 1800-talet och fram till idag. Här trivs traditionella svenska ängsblommor (gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol …..) och här finns en spännande mångfald av fåglar, fjärilar, spindlar, skalbaggar, bärfisar, hoppstjärtar, sländor, humlor, parasitsteklar, gräshoppor och andra småkryp. Sedan några år försöker Lage Bergström dokumentera den här artrikedomen i bilder. Hittills har han identifierat bortemot tusen olika arter! På träffen kommer Lage att visa ett urval av sina bilder och berätta om både vanliga och ovanliga arter. Vi bjuder på fika.

Solros

Här samlas mindre guldvinge, 2 blomflugor, ett bi, en jordhumla och små skalbaggar på samma solrosblomma.

KRETSSTÄMMA

Tisdag 4 mars                                                        Björkhagsskolan kl. 19

Kretsstämman är föreningens årsmöte. Dit är du som medlem välkommen för att påverka vår verksamhet. Innan mötet kan du framföra synpunkter till valberedningens sammankallande, Erik Keijser, tel.22517 på personer som du vill ska ingå i styrelsen. Har du förslag som du vill att stämman ska ta ställning till kan du senast 22  februari framföra dem till föreningens sekreterare Anette Karvonen Persson, 21529.

 

BHUTAN

Tisdag 4 mars                                                         Björkhagsskolan kl. 1930

På senhösten besökte Nicklas Gustavsson Bhutan, ett land på Himalayas sluttningar. I kväll får vi en rapport i ord och bild i första hand om landets natur och miljö. Den bjuder på allt mellan storslagna scenerier och små lavar. Vi bjuder på fika.

 

Alla är välkomna till våra programpunkter. Du behöver inte vara medlem i föreningen.