Bysjön 2011

Projekt Bysjön

Bysjön vid Hästbo är utan jämförelse den bästa fågelsjön i Hofors kommun, men i avsaknad av fågeltorn har den inte varit särskilt lättillgänglig. Sångsvanar, gäss och annat brukar rasta i stort antal vår och höst. Under senare år har sjön blivit allt mer igenväxt under somrarna, så att det nästan helt har saknats klarvattenyta.

Under 2011 beviljades ett s.k. LONA-bidrag för ett första steg att göra Bysjön till en bättre plats för natur- och fågelintresserade. Det innebär att en vandringsled runt sjön ska göras i ordning och att ett par fågeltorn ska byggas. Vandringsleden ska i bästa fall stå klar innan årsskiftet och fågeltornen under 2012.

Vi hoppas att detta ska följas av ett andra steg som innebär en restaurering av Bysjön, så att den blir en levande sjö också under sommaren. Går planerna i lås ska sjön delvis grävas ur så att det skapas både klarvatten och häckningsöar. Det planeras också för djupfräsning av en starrmad och för strandbete

Bysjön 1

Nu börjar projektet på allvar. Virke till spången levereras 5 sept. 2011.

Bysjön 2
Efter en vecka har sly röjts och spången hunnit en bit på väg.

Bysjön 3
Stigen tar form. Den kommer delvis att gå i lummig grönska längs Getåns inlopp i Bysjön.

Bysjön 4
Bron över Getån är nästan klar i slutet av september. I bakgrunden skymtar man en kulle med några aspar. Det kan nog bli en fin fikaplats för kommande besökare.

Bysjön 5
Barbro blickar ut över Bysjön där spången har breddats till en utsiktsplats. Spången nådde inte riktigt fram till aspskogen när bilden togs 29 sept. 2011, men det fattades inte mycket.

Bysjön 6b
Bysjön från nordväst i början av maj 2008. Troligen kommer ett fågeltorn att placeras i kanten av björkdungen på andra sidan sjön.