2016:1 vår

FÅGELKVÄLL VID BYSJÖN

Onsdag 18 maj                                           Hästbo f.d. järnvägsstation kl. 1830

Vi tar en kvällspromenad runt sjön och lyssnar på fågelsång och tittar på det som råkar dyka upp. Har vi tur kan det bli både havsörn, fiskgjuse och brun kärrhök. Näktergalens sång missar ingen, lövsångaren och svartvita flugsnapparen är mera diskreta. Du får hjälp av Lennart Risberg med lätena och att upptäcka fåglarna. Lite kvällsfika för en rast i den förhoppningsvis sköna kvällen tar du med dig. Terrängen är lätt och du klarar dig med grova skor på fötterna.

 

Bysjön 1

Bysjön

DE VILDA BLOMMORNAS DAG

Söndag 19 juni                                          Hästbo f.d. järnvägsstation kl. 1000

De Vilda Blommornas Dag börjar bli en tradition i vår förening. I år går vi längs Bysjön västra strand och tittar på det som växer nära sjön. Sen gör vi en avstickare till det gamla kulturlandskapet vid Piks väg och vänder tillbaka och rundar sjön. Vägen går delvis intill järnvägen och där kan vi hitta några arter som föredrar järnvägsmiljöer. Terrängen är lätt men grova skor rekommenderas. Ta med dig förmiddagsfika till en rast.

Ledare för vandringen är Barbro Risberg.

Rödkämpar

Rödkämpar

 

ÄNGSSLÅTTER

Lördag 30 juli                       Östansjö kl. 08

Vi hjälps åt att köra slåtterbalk och räfsa hö, för att skapa förutsätt-ningar för den unika floran att leva vidare här. Vi brukar också ha med några deltagare som kan slå med lie. Det är ett lätt och trevligt arbete i en underbar miljö med Fäbodsjön och Gjusberget som utsikt. Ta med dig förmiddagsfika. Vi håller på som längst till kl. 12.

De flesta brukar dyka upp kl. 8, men du kan också komma senare om det passar dig bättre.

Slåtter

Fikapaus vid slåtter

 

RESERVDAG FÖR ÄNGSSLÅTTERN

Söndag 31 juli                      Östansjö kl. 08

I händelse av kraftigt regn på lördagen gör vi ett nytt försök idag.

 

KÖPMANMOSSENS NATURRESERVAT

Lördag 3 sept.                      Lidl kl. 1000

Torsåker mitt emot Handelsbanken kl. 1015

När hösten närmar sig gör vi vår årliga moss- och lavutflykt under Nicklas Gustavssons ledning. I år går den till skogsdelen av Köpman-mossens naturreservat, som ligger nära den lilla sjön Icksen väster om Gammelstilla. Gammal hällmarkstallskog dominerar här, men det finns också någon liten våtmark. Träden är inte stora, men de är ändå gamla, eftersom tillväxten i den karga miljön är långsam.

Köpmanmossen

Hänglavar vid Köpmanmossen

 

UPPLEVELSER I SKOGEN

Onsdag 19 oktober                                    Björkhagsskolan kl. 1900

Stig Björk har ansvar för skogsfrågor i vår förening. Han är dessutom en skicklig naturfotograf. Här visar han bilder från sina upplevelser vid strövtåg i skogar i vår närhet och längre bort. Det kommer också att handla en hel del om skogens invånare, växter och djur som han mött, ja allt det som tillsammans är en riktig skog. Tyvärr är det ju så att våra skogar allt mera ersätts av virkesåkrar, som inte har förutsättningar att fungera som livsmiljö för de mer specialiserade växterna och djuren.

Vi bjuder på fika.

Ekorrbär

Ekorrbär